תגיש לי - An Overview

If the media also doesn't have a copyright tag, Then you definately will have to also add a person. If you made/took the picture, audio, or video clip You'll be able to use self

מאידך, אני מודעת לכך שקיימת גם תופעה הפוכה של יחסים עכורים בין ממונה ישיר ומועמד, שעלולים להשליך לרעה על ההמלצה ולהפוך אותה שלילית. כדי לנטרל הטיות כאלה אני בודקת מעסיקים נוספים בעברו של המועמד, ומוודאת שדברים שליליים שאמר המעסיק הקודם היו נקודתיים ושאינם משקפים מגמה אמיתית ארוכת טווח".

You should try to remember to respond to and – if correct – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which concentrate on the nominator will not likely have an affect on the results of the nomination. Thank you!

מרבית העסקים בארץ לא מצליחים להיות רווחיים מהסיבה הפשוטה שאינם מצליחים לבצע גבייה מלקוחות בצורה נכונה וטובה.

יש גם עניין קטן, שאנחנו לא אוהבים בד"כ, שנקרא - כבוד לאומי.

במילים אחרות, שיחה עם אמירות באוויר ('האיש לא צוותי') שאין להם אסמכתאות, ושאי-אפשר לחבר אותן לדוגמאות קונקרטיות מהשטח (למשל, כשאני מבקשת דוגמה שתראה שהמועמד לא-צוותי והממליץ עונה: 'לא יודע' או 'לא זוכר') - לא משכנעת אותי במהימנותה".

הרי לא הייתי רוצה שיעשו לי את זה כשאני מקבלת המלצות על מועמדים".

In the event you created this graphic, you should Take note that the fact that it has been proposed for deletion isn't going to essentially mean that we do not worth your form תגיש לי contribution. It simply implies that a single man or woman thinks that there's some certain dilemma with it, for instance a copyright issue.

Applying this released semi official translation instead of translating it directly ourselves also cuts down the potential risk of tips that the interpretation is inaccurate.

If you produced this file, you should Take note that The point that it has been proposed for deletion doesn't always suggest that we don't benefit your form contribution. It simply means that a single particular person believes that there is some distinct challenge with it, for instance a copyright difficulty.

מה היא עשתה שם? מה בכלל עושה נערה הודית בתאילנד. שהאדה נערה שתפסה יוזמה ולא מתביישת להתחיל עם תיירים, המשפחה שלה סוחרת בבדים בפ...

Such as, if you are uploading a diagram exhibiting the orbits of comets, you add the next code:

Category:Beit Hect continues to be shown at Commons:Deletion requests so which the Local community can discuss whether or not it ought to be kept or not. We would value it if you could head to voice your view relating to this at its entry.

הסיכוי: סמנכ"ל האנוש כל כך יתבלבל, עד שיתאם לכם פגישת הבהרה עם המנכ"ל. ככה גם תזכו לפגוש את המנכ"ל, ולא במעלית, וגם יש מצב שהמזכירה תארגן לכם איזה דיאט קולה מהמיני בר שלו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *